FINANSOWANIE

________________________________________________________________________________________Ponieważ naszą ideą jest maksymalne uproszczenie budowy, nawiązaliśmy ścisłą współpracę z instytucjami finansowymi oferującymi kredyty hipoteczne. Celem współpracy jest uproszczenie i przyspieszenie uzyskania finasowania Twojej inwestycji. Dzięki temu możemy otymalnie dobrać bank który sfinansuje Twoją budowę, przyspieszyć procedury związane z uzyskaniem kredytu, pomóc Ci w przygotowaniu wniosku.